Nørhede VVS & EL BEREGNING Nørhede VVS & EL BEREGNING

GDPR

General Data Protection Regulation (GDPR), “Databeskyttelsesforordningen”, er navnet på EUs persondatalovgivning. GDPR har til formål at beskytte EU’s borgere fra misbrug af deres personlige data. Derfor skal alle europæiske virksomheder siden maj 2018 have haft skærpet deres processer for, hvordan persondata bliver opsamlet og behandlet sikkert.

I forbindelse med GDPR skal jeg gøre jer opmærksom på, hvilke oplysninger Nørhede VVS Beregning har indsamlet om jer, og hvorfor vi opbevarer dem.

Nørhede VVS Beregning indsamler kun almindelige oplysninger, hvilket vil sige kontaktoplysninger som navn, adresse, e-mail, CVR. telefonnummer og i nogle tilfælde enkelte medarbejders jobfunktion i form af titel eller arbejdsområde. Alle disse firmaoplysninger ligger kun digitalt hos Visma/e-conomic (https://www.e-conomic.dk/sikkerhed/gdpr).

Nørhede VVS Beregning viderebringer aldrig oplysninger til tredjepart, og vi opbevarer dem kun så længe, det er relevant og så længe I samarbejder med Nørhede VVS Beregning. I tilfældet af at samarbejdet ophører slettes alle jeres data (dog først i 2. kvartal i nærværende år).

Projektoplysninger og projektdata opbevares maksimalt 60 måneders hos Nørhede VVS Beregning og slettes derefter (dog først i 2. kvartal i nærværende år).

Sikkerheden omkring jeres persondata er vigtig for os i Nørhede VVS Beregning. Alle kunder godkender automatisk data behandlingsaftale når I samarbejder med Nørhede VVS Beregning. Aftalen er en kontrakt mellem jeres virksomhed og Nørhede VVS Beregning, som garanterer jer, at vi håndterer alle oplysninger på forsvarlige vis.

Skulle overstående give anledning til spørgsmål, da kontakt mig endelig.

Element

Become a Member


Continue